กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลงานด้านสาธารณสุขตามแนว OKRs ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy