กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการดูแลโดยญาติมีส่วนร่วมในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความก้าวหน้าของการคลอด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy