กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การดูแลตนเองด้วยแบบบันทึกปฏิทินเป้าหมายของกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มการพยาบาลอายุรกรรมผู้ป่วยนอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy