กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้บอร์ดแผ่นภาพต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy