กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดปริมาณเลือดทิ้งผ่าน Arterial line ในการส่งตรวจค่า PT PTT และ INR ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy