กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แบบจำลองสำหรับประมาณค่าปริมำณเมฆจากค่ารังสีอาทิตย์รวมในจังหวัดภูเก็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy