กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยความร้อนจาก ชีวมวลโดยใช้เทคนิคฟลูอิดไดซ์เบด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy