กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิศักย์ของสารสกัดหยาบจากใบกระท่อม Mitragyna speciosa Korth. ต่อการควบคุมลูกน้ำยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy