กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคลอดทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยาง จังหวัดตาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy