กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรีที่มีอายุ 35- 60 ปี ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy