กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy