กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกล้วยปิ้งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของกล้วยปิ้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy