กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ก่อนวัยของสตรีวัยรุ่นชนเผ่าม้งในพื้นที่ ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy