กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy