กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดทำฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy