กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลการแช่เท้าด้วยผงฟองฟู่สมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy