กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์และคุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลถลาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy