Return to Article Details การรักษาคลองรากฟันร่วมกับการปลูกถ่ายฟันโดยตั้งใจในฟันที่มีการสูญสลายของรากฟัน บริเวณคอฟัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy