กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหอบกำเริบของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Exacerbation) ในโรงพยาบาลนาบอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy