กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 5 มิติ กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ. 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy