กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสอดคล้องของผลการประเมินความเสี่ยงท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมในร่างกาย ส่วนบนโดยใช้แบบประเมิน Strain Index และ Rapid Upper Limb Assessment ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy