กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบระดับเสียงในหูใต้ครอบหูลดเสียงขณะปฏิบัติงานปั๊มโลหะ ของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กับค่าที่คำนวณด้วยวิธีการที่เสนอแนะโดย NIOSH Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy