กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกระเปาะแห้งและระดับความร้อน การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสของ ความร้อน ในเกษตรกรทำงานกลางแจ้ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy