กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของนวัตกรรมโต๊ะเก้าอี้ตัดใบตองลดความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมในคนทำใบตอง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy