กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติ ทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างจากการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy