กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้รูปแบบการคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์การคัดกรองเร่งด่วนต่อความแม่นยําการคัดกรองและความพึงพอใจ ในการปฏิบัติบทบาทของพยาบาลคัดกรองหน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy