กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องฉายรังสี UV-C ในคลินิกแพทย์แผนไทยสำหรับลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ใช้ทำยา กรณีศึกษา ขมิ้นชัน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy