กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้แบบประเมิน RAMA-EGAT Heart Score และระดับไฟบริโนเจนในพระสงฆ์ที่มีภาวะอ้วนลงพุง ในจังหวัดพะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy