กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการผ่าตัดคลอดของหญิงตั้งครรภ์ครบกำหนด จำแนกตาม The Robson 10 group classificationโรงพยาบาลลำพูน ระหว่างปี 2563-2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy