กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับอำเภอในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2563 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy