กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ในโรงพยาบาลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy