กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดต่อระดับความเจ็บปวดและพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดของผู้คลอดครรภ์แรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy