กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การผลิตถ่านกัมมันต์จากเศษไม้ลำไยโดยใช้ซิงค์คลอไรด์ (ZnCl2) และน้ำส้มควันไม้เป็นตัวกระตุ้น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy