กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy