การประเมินผลกระทบการระเบิดของภาชนะบรรจุก๊าซ CNG สำหรับรถยนต์ ขณะเติมก๊าซในสถานีบริการ

ผู้แต่ง

  • วิทวัส ชาวสวนงาม

คำสำคัญ:

CNG cylinder, Explosion, TNT equivalency, Probit analysis, Safe distance

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความรุนแรงจากการระเบิดของภาชนะบรรจุก๊าซ CNG สำหรับรถยนต์ขณะเติมก๊าซภายในสถานีบริการ เพื่อหาพื้นที่ปลอดภัยภายในสถานีบริการ โดยใช้วิธีการเทียบมวล TNT เพื่อหาค่าแรงระเบิดที่ประสิทธิภาพการระเบิดเท่ากับ 0.00005 0.01 0.05 และ 0.10 จากนั้นใช้ Probit analysis เพื่อคำนวณโอกาสที่จะเกิด 1) โครงสร้างได้รับความเสียหาย 2) เสียชีวิตจากการตกเลือดในปอด และ 3) เยื่อแก้วหูฉีกขาด ซึ่งระยะปลอดภัยคือระยะที่มีโอกาสการได้รับอันตรายจากทั้ง 3 กรณีมีค่าเป็น 0 ผลการคำนวณพบว่า ระยะปลอดภัยสำหรับประสิทธิภาพการระเบิด 0.00005 0.01 0.05 และ 0.10 คือ 3.63 เมตร 21.22 เมตร 36.28 เมตร และ 45.71 เมตร จากจุดเกิดระเบิด ตามลำดับ

References

แก๊สไทยดอทคอม.รวบรวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ใช้ NGV. 2554. แก๊สไทยดอทคอม. แหล่งที่มา: http://www.gasthai.com/article/html/417.html, 15 มีนาคม 2562.

ทีมข่าวอาชญากรรม. ก๊าซปั๊มปตท!ระนาวระเบิดเจ็บ. 2551ก. ข่าวอาชญากรรม. ผู้จัดการออนไลน์. แหล่งที่มา: https://mgronline.com/crime/detail/9510000038161,15 มีนาคม 2562.

ทีมข่าวอาชญากรรม. เมล์เอ็นจีวีบึ้มขณะเติมแก๊สปั๊มปตท.ปากน้ำ สาหัส 1. 2551ข. ข่าวอาชญากรรม. ผู้จัดการออนไลน์. แหล่งที่มา: https://mgronline.com/crime/detail/9510000093609, 15 มีนาคม 2562.

ไทยรัฐออนไลน์. ปตท.สอบเหตุรถบรรทุกติดเอ็นจีวีบึ้มคาปั๊มที่รังสิต. 2560. ไทยรัฐออนไลน์. แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/business/1061930,15 มีนาคม 2562.

ไทยรัฐออนไลน์. แท็กซี่จอดเติมก๊าซระเบิดตูมแหลกทั้งคันคาปั้มที่สมุทรปราการ เจ็บ 3 ราย. 2562. ไทยรัฐออนไลน์. แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/central/1469423, 15 มีนาคม 2562.

ปตท. ก๊าซธรรมชาติ คืออะไร. BASIC OF NATURAL GAS, 2555. แหล่งที่มา: https://dscng.pttplc.com(S(vc5jk5o5pagyp-duisv20h0k0))/Knowledge/Knowledge-inside?C=Mjk2, 15 มีนาคม 2562.

Crowl DA, Louvar JF. Chemical Process Safety Fundamentals with Applications. 3rd ed. Boston:Pearson Education, 2011

Healt and Safety Executive. Methods of approximation and determination of human vulnerability for offshore major accident hazard assessment. 2019. Available at: http://www.hse.gov.uk/foi/internalops/hid_circs/technical_osd/spc_tech_osd_/03spctecosd.03pdf, accessed March 19, 2019

Khan MI, Yasmin T, Khan NB. Safety issues associated with the use and operation of natural gas vehicles: learning from accidents in Pakistan. J BrazSocMechSci 2016; 38: 2481-97.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-14