การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19

ผู้แต่ง

  • จตุพร สุขสำราญ
  • เกษแก้ว เกตพันธุ์

บทคัดย่อ

            นมแม่ คือ อาหารสำคัญของทารก ไม่ใช่เพียงอาหารสำหรับลูกเท่านั้น แต่เป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดที่แม่ทำให้ลูกเติบโต ทั้งวุฒิปัญญา (I.Q. - Intelligent  Quotient) ,วุฒิอารมณ์ (E.Q.- Emotional  Quotient ) ,วุฒิคุณธรรม (M.Q. - Moral Quotient ) , ตลอดจนวุฒิความอดกลั้นอดทน ( A.Q.-Adversity  Quotient ) ซึ่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะส่งผลให้เด็กมีค่าเฉลี่ยระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ 3-10 จุดเพราะในน้ำนมแม่เป็นอาหารที่ช่วยให้เชลล์สมองเจริญเติบโตดี ส่งเสริมการสร้างเยื่อหุ้มใยประสาทจะทำให้สื่อประสาทได้เร็ว 1/1000 เร็วกว่าใยประสาทที่ไม่มีเยื่อหุ้มกว่า100 เท่า ขณะที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีการโอบกอด สัมผัส อุ้มลูกไว้ในอ้อมอก ส่งเสียง พูดคุย หยอกล้อ ทำให้เด็กได้รับประสาทสัมผัสทุกด้านส่งผลให้พัฒนาการเด็กสมวัยและฉลาดมากขึ้น อีกทั้งยังมีภูมิต้านทานโรคลดโรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคหูชั้นกลางอักเสบ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งโรคติดเชื้อทั่วร่างกายและโรคลำไส้เน่าในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะทารกเกิดก่อน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เกิดการปรับตัวเข้าหากันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  จะเห็นได้ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในขวบปีแรกช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์  เด็กมีความสุข  มั่นใจในสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความรู้สึกไว้วางใจในบุคคล  เกิดความกล้าและมีความสนใจใฝ่รู้  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กในวัยต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-06-2021