วารสารพยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Vol. 1 No. 1 (2022): May - August

 

 

Published: 2023-01-05

Editorial Note

Assist. Prof. Suwimolrat Robrujen, PhD

The teaching and learning management of adult and elderly nursing practice courses in the situation of the COVID 19 epidemic

Kittiphong Phontip, Chirawan Chapradit, Vanipa Suengsirisub, Choomsri Thonkate, Supatra Chaowai, Wiraporn Suebsoontorn

15-20

Healthy Elderly: Point of View 5 Dimensions of Happiness

Lumpai Suvannasan, Arunrat Sunongbua

28-34

View All Issues