วารสารพยาบาลและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวารสารวิชาการและการวิจัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Vol. 1 No. 1 (2022): May - August

View All Issues