การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองและได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษที่บ้าน: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ศศิธร วัดศรี

คำสำคัญ:

การพยาบาล, การบาดเจ็บที่สมอง, การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ, ผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

บทคัดย่อ

     ผู้ป่วยชายไทยอายุ 40 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วันที่ 30 พฤษภาคม  2563 ด้วยมูลนิธินำส่ง จำเหตุการณ์ไม่ได้ ศีรษะบวมโนบริเวณหน้าผาก มีเลือดออกหูขวา และจมูกทั้ง 2 ข้าง จากขี่จักรยานยนต์ชนสุนัข ก่อนมาโรงพยาบาล 30 นาที รักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 232 วัน แพทย์จำหน่ายและส่งต่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งพบว่าเป็นผู้ป่วยมีภาวะโรคซับซ้อนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษภายหลังจำหน่ายผู้ป่วยมีแผลเจาะคอ มีแผลกดทับ ใส่สายยางเพื่อให้อาหาร และใส่สายสวนปัสสาวะ มีการวางแผนการเยี่ยมออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเยี่ยม ระยะเยี่ยม และระยะสิ้นสุดการเยี่ยม ได้รับการเยี่ยมและติดตามจำนวน 4 ครั้ง ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยได้ ไม่เกิดการกลับมารักษาซ้ำ

     จากการศึกษาผู้ป่วย พบว่า การติดตามประเมินปัญหาและความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ได้รับการดูแล ทำให้สามารถวางแผนดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแลให้สอดคล้องกับความต้องการได้อย่างครบถ้วน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-30