การดูแลผู้ป่วย Trigeminal neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์: กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ชัญญา ธีระโชติ -

คำสำคัญ:

โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า, โฮมีโอพาธีย์, ทันตกรรม

บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ของการศึกษาชิ้นนี้  เพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วย Trigeminal neuralgia โดยใช้การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงอายุ 43 ปีได้รับการส่งตัวมาจากแผนกอายุกรรมด้วยอาการสำคัญคือ อาการปวดบริเวณเส้นประสาทและใบหน้ามาประมาณ 6 เดือน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า(trigeminal neuralgia) ผลการศึกษาพบว่า การดูแลผู้ป่วย โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า(trigeminal neuralgia) โดยใช้การแพทย์ โฮมีโอพาธีย์ ทำให้ผู้ป่วยกลุ่ม Trigeminal neuralgia หายได้ ลดค่าใช้จ่ายทั้งของโรงพยาบาลและคนไข้ในการรักษา และเป็นทางเลือกในกรณีที่คนไข้แพ้ยาแผนปัจจุบันหรือไม่ประสงค์ที่จะใช้ยาแผนปัจจุบัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31