การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องที่บ้าน : กรณ๊ศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • อุดม วงศ์แสน -

คำสำคัญ:

การดูแล, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องที่บ้าน

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นกรณ๊ศึกษา 2 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องที่บ้าน( 2 กรณีเปรียบเทียบ) ผลการศึกษาพบว่า กรณีศึกษาที่ 1 ผู้ป่วยชายไทย  อายุ 58 ปี สถานภาพสมรส คู่  อาชีพรับราชการครู การศึกษาปริญญา วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งขึ้นมาทันที ที่ลำตัวซีกขวา ไม่มีอาการกระตุก ผู้ป่วยไม่หมดสติ ไม่มีอุจจาระหรือปัสสาวะราด ตาเหลือกมองบน ชักเกร็งนาน 5 นาที ไม่มีไข้ ไม่คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีประวัติอุบัติเหตุ ไม่เคยชักมาก่อน หลังหยุดชักมีอาการร่างกายซีกขวาอ่อนแรง อาการไม่ดีขึ้นจึงนำส่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  แพทย์วินิจฉัย pontine hemorrhagic stroke  ( ข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ) นอนโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 6 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 71  วัน กรณีศึกษาที่ 2 ผู้ป่วยชายไทย  อายุ 59 ปี สถานภาพสมรส คู่  อาชีพงานบ้าน การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2565  ปวดศีรษะ อาเจียน 6ครั้ง  ภรรยามาปลุกผู้ป่วยในห้องนอนตอนเช้า พบว่าผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ ถามตอบได้ช้าลง ขยับแขนขาด้านซ้ายไม่ได้ ไม่มีปากเบี้ยว พูดชัดเจนดี จึงเรียกรถพยาบาลมารับที่บ้านผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 – 5 เมษายน 2565 ระยะเวลา 42 วัน แพทย์วินิจฉัย Right Thalamic Hemorrhage with Left hemiparesis (Totally dependence)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31