การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับเลือดออกในเยื่อหุ้มปอด : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ปทิตตา เสนะคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

คำสำคัญ:

การพยาบาล, ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ, เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง, เลือดออกในเยื่อหุ้มปอด

บทคัดย่อ

     การบาดเจ็บหลายระบบ เป็นการเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อร่างกายหลายแห่งของผู้ป่วย หรือหลายระบบในเวลาเดียวกัน ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว เกิดจากการเสียเลือดอย่างรุนแรง อาจมีทางเดินหายใจอุดกั้นหรือการหายใจไม่มีประสิทธิภาพ สมองได้รับการบาดเจ็บรุนแรง

     กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทยอายุ 67 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุบนถนน ไม่ทราบเหตุการณ์ มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง เลือดออกในเยื่อหุ้มปอดด้านขวา และกระดูกไหปลาร้าข้างขวาหักผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเอาก้อนเลือดในสมองออก (Craniotomy remove blood clot) ใส่สายระบายทรวงอก หลังผ่าตัดระดับความรู้สึกตัวลดลง ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อเครื่องช่วยหายใจ ส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Brain) พบมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองซ้า (Re - bleeding Acute Subdural Hemorrhage) แพทย์ผ่าตัดสมองรอบที่ 2 หลังผ่าตัดไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ได้ดูแลรักษาพยาบาลเฝ้าระวังการเกิดภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูง ป้องกันภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจน เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ รวมทั้งการป้องกันการติดเชื้อที่ปอดสัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่ท่อช่วยหายใจนาน 5 วัน ถอดท่อหายใจออกได้เปลี่ยนให้ออกซิเจน High Flow Nasal Cannula (HFNC) 60 LPM ผู้ป่วยหายใจไม่เหนื่อยหอบ ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกปอดขยายตัวดีและไม่มีลมรั่ว หรือเลือดออก เอาสายระบายทรวงอกออกได้ ฝึกกายภาพบำบัดหลังผ่าตัดสมอง และกายภาพทรวงอกป้องกันภาวะปอดแฟบ อาการผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับวางแผนร่วมกับ ญาติในการดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน ส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อให้ยาปฏิชีวนะครบตามแผนการรักษาจำหน่ายผู้ป่วยวันที่ 7 กันยายน 2563 รวมระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล 10 วัน

     พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษาพยาบาลและต้องมีสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ที่เข้าใจถึงพยาธิสภาพของโรค การดำเนินของโรค ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ และจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลาและสามารถกำหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-25