การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดระยะหลังคลอด และภาวะซ๊อคโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • นิลวรรณ อุ่นคำ

คำสำคัญ:

การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดระยะหลังคลอดและภาวะซ๊อค

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดระยะหลังคลอด และภาวะซ๊อคโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

        กรณีศึกษา: ศึกษาการพยาบาลสำหรับมารดาหลังคลอดที่มีภาวะตกเลือด จำนวน 2 ราย ที่รับไว้ ดูแลในหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พยาบาลมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลฟื้นฟูสภาพมารดาโดยการดูแลในเรื่องของการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดูแลให้ได้รับสารน้ำและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอ ดูแลให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการตกเลือดหลังคลอด ได้แก่ ภาวะซีดหลังการตกเลือด การปฏิบัติตัวที่สำคัญหลังการตกเลือด การสังเกตอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด การสาธิตและสอนวิธีการคลึงมดลูก วัดระดับยอด มดลูกการสังเกตน้ำคาวปลา การสังเกตแผลด้วยตนเอง และการประเมินความรู้และทักษะของมารดาก่อนกลับบ้าน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30