การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีการตีบตันของคลองรากฟัน

Authors

  • พีรยา บุญทวี กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลลอง อ.ลอง จ.แพร่
  • ภูมิศักดิ์ เลาวกุล ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Keywords:

การรักษาคลองรากฟัน, การสะสมแร่ธาตุของเนื้อเยื่อในฟัน, วิทยาเอ็นโดดอนต์

Abstract

บทคัดย่อ

     การรักษาคลองรากฟันที่มีการตีบตันของคลองรากฟันเป็นงานที่ยาก และท้าทายสำหรับทันตแพทย์ การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ วินิจฉัย และเทคนิคในการจัดการคลองรากฟันที่ตีบตัน โดยทั่วไปแล้วฟันที่ภายในคลองรากฟันมีการตีบตันมักไม่ตอบสนองต่อการทดสอบความมีชีวิตของฟัน การรักษาคลองรากฟันจะพิจารณาทำต่อเมื่อฟันซี่นั้นมีอาการทางคลินิกหรือมีการอักเสบของเนื้อเยื่อปริทันต์ปลายราก ขั้นตอนการรักษาอาจมีความยุ่งยากตั้งแต่การเปิดทางเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อใน การหาตำแหน่งคลองรากฟัน และการสำรวจ

References

Patersson SS, Mitchell DF. Calcific metamorphosis of the dental pulp. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1965;20:94-101.

Oginni AO, Adekoya-Sofowora CA, Kolawole KA. Evaluation of radiographs, clinical signs and symptoms associated with pulp canal obliteration: an aid to treatment decision. Dent Traumatol. 2009;25(6):620-5.

Johnstone M, Parashos P. Endodontics and the ageing patient. Aust Dent J. 2015;60 Suppl 1:20-7.

Allen PF, Whitworth JM. Endodontic considerations in the elderly. Gerodontology. 2004;21(4):185-94.

Kumar D, Delphine Priscilla Antony S. Calcified canal and negotiation - A Review. Research J Pharm and Tech. 2018;11(8):3727-30.

Piattelli A. Generalized “complete” calcific degeneration or pulp obliteration. Dent Traumatol. 1992;8(6):259-63.

Symons AL, Symons DJ. Pulpal obliteration related to long‐term glucocorticosteroid medication. Spec Care Dent. 1994;14(3):103-7.

Pettiette MT, Zhong S, Moretti AJ, Khan AA. Potential correlation between statins and pulp chamber calcification. J Endod. 2013;39(9):1119-23.

Bauss O, Neter D, Rahman A. Prevalence of pulp calcifications in patients with Marfan syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, Oral Radiol, Endod. 2008;106(6):e56-e61.

Jung S, Minoux M, Manière M-C, Martin T, Schmittbuhl M. Previously undescribed pulpal and periodontal ligament calcifications in systemic sclerosis: a case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2013;115(4):e47-e51.

Jacobsen I, Kerekes K. Long-term prognosis of traumatized permanent anterior teeth showing calcifying processes in the pulp cavity. Scand J Dent Res. 1977;85(7):588-98.

Holcomb JB, Gregory WB, Jr. Calcific metamorphosis of the pulp: its incidence and treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1967;24(6):825-30.

Robertson A, Lundgren T, Andreasen JO, Dietz W, Hoyer I, Norén JG. Pulp calcifications in traumatized primary incisors. A morphological and inductive analysis study. Eur J Oral Sci. 1997;105(3):196-206.

McCabe PS, Dummer PM. Pulp canal obliteration: an endodontic diagnosis and treatment challenge. Int Endod J. 2012;45(2):177-97.

de Toubes KMS, de Oliveira PAD, Machado SN, Pelosi V, Nunes E, Silveira FF. Clinical approach to pulp canal obliteration: a case series. Iran Endod J. 2017;12(4):527.

Yang Y-M, Guo B, Guo L-Y, Yang Y, Hong X, Pan H-Y, et al. CBCT-aided microscopic and ultrasonic treatment for upper or middle thirds calcified root canals. BioMed Res Int. 2016;2016.

Cvek M, Cleaton-Jones PE, Austin JC, Andreasen JO. Pulp reactions to exposure after experimental crown fractures or grinding in adult monkeys. J Endod. 1982;8(9):391-7.

Johnson PL, Bevelander G. Histogenesis and histochemistry of pulpal calcification. J Dent Res. 1956;35(5):714-22.

Lundberg M, Cvek M. A light microscopy study of pulps from traumatized permanent incisors with reduced pulpal lumen. Acta Odontol Scand. 1980;38(2):89-94.

Patterson SS, Mitchell DF. Calcific metamorphosis of the dental pulp. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1965;20(1):94-101.

Torneck C. The clinical significance and management of calcific pulp obliteration. The Alpha omegan. 1990;83(4):50-4.

Holcomb JB, Gregory Jr WB. Calcific metamorphosis of the pulp: its incidence and treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1967;24(6):825-30.

JACOBSEN I, KEREKES K. Long‐term prognosis of traumatized permanent anterior teeth showing calcifying processes in the pulp cavity. Eur J Oral Sci. 1977;85(7):588-98.

Kuyk JK, Walton RE. Comparison of the radiographic appearance of root canal size to its actual diameter. J Endod. 1990;16(11):528-33.

Oginni AO, Adekoya‐Sofowora CA, Kolawole KA. Evaluation of radiographs, clinical signs and symptoms associated with pulp canal obliteration: an aid to treatment decision. Dent Traumatol. 2009;25(6):620-5.

Robertson A, Andreasen FM, Bergenholtz G, Andreasen JO, Norén JG. Incidence of pulp necrosis subsequent to pulp canal obliteration from trauma of permanent incisors. J Endod. 1996;22(10):557-60.

Vinagre A, Castanheira C, Messias A, Palma PJ, Ramos JC. Management of pulp canal obliteration—Systematic review of case reports. Medicina. 2021;57(11):1237.

Krasner P, Rankow HJ. Anatomy of the pulp-chamber floor. J Endod. 2004;30(1):5-16.

Amir FA, Gutmann JL, E Witherspoon D. Calcific metamorphosis: a challenge in endodontic diagnosis and treatment. Quintessence int. 2001;32(6).

Ballester B, Giraud T, Ahmed HMA, Nabhan MS, Bukiet F, Guivarc’h M. Current strategies for conservative endodontic access cavity preparation techniques—systematic review, meta-analysis, and decision-making protocol. Clin Oral Invest. 2021;25(11):6027-44.

Cvek M, Granath L, Lundberg M. Failures and healing in endodontically treated non-vital anterior teeth with posttraumatically reduced pulpal lumen. Acta Odontol Scand. 1982;40(4):223-8.

Kiefner P, Connert T, ElAyouti A, Weiger R. Treatment of calcified root canals in elderly people: a clinical study about the accessibility, the time needed and the outcome with a three-year follow-up. Gerodontology. 2017;34(2):164-70.

McCabe P, Dummer PMH. Pulp canal obliteration: an endodontic diagnosis and treatment challenge. Int Endod J. 2012;45(2):177-97.

Kuhn G, Jordan L. Fatigue and mechanical properties of nickel-titanium endodontic instruments. J Endod. 2002;28(10):716-20.

Peters OA, Barbakow F. Dynamic torque and apical forces of ProFile.04 rotary instruments during preparation of curved canals. Int Endod J. 2002;35(4):379-89.

Lopes HP, Elias CN, Siqueira JF, Jr., Soares RG, Souza LC, Oliveira JC, et al. Mechanical behavior of pathfinding endodontic instruments. J Endod. 2012;38(10):1417-21.

Elnaghy A, Elsaka S. Evaluation of the mechanical behaviour of PathFile and ProGlider pathfinding nickel–titanium rotary instruments. Int Endod J. 2015;48(9):894-901.

De-Deus G, Arruda TE, Souza EM, Neves A, Magalhães K, Thuanne E, et al. The ability of the Reciproc R25 instrument to reach the full root canal working length without a glide path. Int Endod J. 2013;46(10):993-8.

Adıguzel M, Tufenkci P. Comparison of the ability of Reciproc and Reciproc Blue instruments to reach the full working length with or without glide path preparation. Restor Dent Endod. 2018;43(4).

De-Deus G, Cardoso ML, Belladonna FG, Cavalcante DM, Simões-Carvalho M, Souza EM, et al. Performance of Reciproc Blue R25 instruments in shaping the canal space without glide path. J Endod. 2019;45(2):194-8.

Rodrigues E, De-Deus G, Souza E, Silva EJ. Safe mechanical preparation with reciprocation movement without glide path ceation: Result from a pool of 673 root canals. Braz Dent J. 2016;27(1):22-7.

Costa F, Pacheco‐Yanes J, Siqueira Jr J, Oliveira A, Gazzaneo I, Amorim C, et al. Association between missed canals and apical periodontitis. Int Endod J. 2019;52(4):400-6.

Karabucak B, Bunes A, Chehoud C, Kohli MR, Setzer F. Prevalence of apical periodontitis in endodontically treated premolars and molars with untreated canal: a cone-beam computed tomography study. J Endod. 2016;42(4):538-41.

Downloads

Published

2022-12-15

Issue

Section

Review article