ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565

ISSN: XXXX-XXXX (Print)

ISSN: XXXX-XXXX (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2022-11-08

ฉบับเต็ม