การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองรุนแรงและได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะที่บ้าน : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • กัลยาณี สุขสุเมฆ

คำสำคัญ:

การพยาบาล, บาดเจ็บสมองรุนแรง, การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ

บทคัดย่อ

     ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 47 ปี ขี่จักรยานยนต์ล้มเอง ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับการผ่าตัด เปิดกะโหลกศีรษะ และส่งตัวมารักษา ฟื้นฟูสภาพที่โรงพยาบาลขามทะเลสอ วันที่ 28 มีนาคม  2565 รักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 14 วัน แพทย์จำหน่ายและส่งต่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งพบว่าสภาพผู้ป่วยภายหลังจำหน่ายผู้ป่วยมีแผลเจาะคอ มีแผลกดทับ ใส่สายยางเพื่อให้อาหาร และใส่สายสวนปัสสาวะ มีการวางแผนการเยี่ยมออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเยี่ยม ระยะเยี่ยม และระยะสิ้นสุดการเยี่ยม ได้รับการเยี่ยมและติดตามจำนวน 4 ครั้ง ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยได้ ไม่เกิดการกลับมารักษาซ้ำ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-31