การพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันร่วมกับภาวะสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ถูกขัดขวางแบบสมบูรณ์ : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • อนงค์นาฏ จตุรานนท์

คำสำคัญ:

การพยาบาล, โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน,, ภาวะสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ถูกขัดขวางแบบสมบูรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันร่วมกับภาวะสัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวางแบบสมบูรณ์

                กรณีศึกษา : พระภิกษุไทย อายุ 53 ปี เข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช วันที่ 17 มกราคม 2565 ด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกขวา เหงื่อออก ตัวเย็น ก่อนมาโรงพยาบาล 15 นาที ตรวจคลื่น EKG พบ Inferoposterior infarct, Complete AV block แพทย์วินิจฉัย Inferior wall STEMI with Complete heart block ระยะก่อนแพทย์ตรวจ ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากอาการเจ็บหน้าอก ระยะแพทย์ตรวจ มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เสี่ยงต่อการเกิด Cardiac arrest เสี่ยงต่อภาวะเลือดไหลไม่หยุดเนื่องจากการได้รับยาละลายลิ่มเลือด ระยะหลังแพทย์ตรวจ กลัว เนื่องจากเป็นภาวะที่คุกคามชีวิต ขณะอยู่ในห้องฉุกเฉิน ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 36.1 องศาเซลเซียส ชีพจร 56 ครั้ง/นาที อัตราการหายใจ  22 ครั้ง/นาที ความดันโลหิต 98/60 มิลลิเมตรปรอท และได้รับการส่งตัวไปทำ PCI ที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หลังจากทำ PCI ไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์จึงจำหน่ายวันที่ 26 มกราคม รวมระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 9 วัน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30