การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันที่ห้องฉุกเฉิน : กรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • พรรณี รัตนปทุมวรรณ

คำสำคัญ:

โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน, การพยาบาล

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันคัดเลือกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เข้ามารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและ หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพิมาย นครราชสีมาระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565จำนวน 1ราย
ผลการศึกษา: กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 56 ปี อาการสำคัญ ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงก่อนมาโรงพยาบาล 1 ชั่วโมง ขาดยาเบาหวานและความดันโลหิตสูงมา1ปีแพทย์วินิจฉัยโรคมีภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดชนิด rt-PA ก่อนได้รับยาrt-PAพบมีภาวะความดันโลหิตสูงได้รับยาลดความดันและมีภาวะน้ำตาลสูงได้รับยาลดระดับน้ำตาลในเลือดและหลังได้รับยาrt-Paไม่พบภาวะเลือดออกในสมอง และพบว่าผู้ป่วยยังมีปัญหาการกลืนและแขนขาซีกซ้ายอ่อนแรงได้รับการรักษาจากทีมนักกายภาพบำบัด ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น แพทย์จำหน่ายกลับบ้านได้ ระยะเวลานอนโรงพยาบาล3วัน การวินิจฉัยโรคก่อนจำหน่าย Acute Cerebral infraction with Essential hypertention with Hypertention emergency with Type 2 Diabetic mellitus

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-30