ความสำเร็จในการใส่ท่อช่วยหายใจระหว่าง การใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรง และการใส่ท่อช่วยหายใจแบบวีดีโอในสถานการณ์ที่ต้องใส่ชุด PPE ในหุ่นทดลอง บนรถพยาบาลฉุกเฉิน ของนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ผู้แต่ง

  • เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ กลุ่มเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น
  • นันทวรรณ ทิพยเนตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • จุฑาภรณ์ จันปุ่ม
  • นราธิป วรภัทรเมธากุล
  • อัญชนา สุมาลี
  • กัญญารัตน์ เย็นไธสงค์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2023.6

คำสำคัญ:

Video laryngoscope vs Direct laryngoscope, นิสิตฉุกเฉินการแพทย์, การใส่ท่อช่วยหายใจ

บทคัดย่อ

การจัดการทางเดินหายใจเป็นหัตถการที่สำคัญอันดับต้นๆ ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่กลับพบว่าความสำเร็จในการใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ควรทำนั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราความสำเร็จการใส่ท่อช่วยหายใจ และระยะเวลาในการใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จด้วย video laryngoscope และ direct laryngoscope ในหุ่นทดลอง วิธีการวิจัยเป็นแบบ Quasi-Experimental Manikin Simulation Study โดยมีอาสาสมัครที่เป็นนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีประสบการณ์ในการใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จ โดยใช้อุปกรณ์ Macintosh direct laryngoscope ในหุ่นทดลองมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่อนเริ่มการทดลองจะให้อาสาสมัครทุกคนทดลองใช้อุปกรณ์ McGrath video laryngoscope และ Macintosh direct laryngoscope ในสถานการณ์ผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาเรื่อง difficult airway ในภาวะที่มีการติดเชื้อ COVID-19 ภายใต้ชุด PPE และอยู่ในรถ ambulance ผลการวิจัย อัตราการใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จในการใส่แบบวิดีโอคิดเป็น 83.3% ส่วน direct laryngoscope คิดเป็นร้อยละ 76.7 สำหรับระยะเวลาในการใส่ท่อช่วยหายใจสำเร็จ พบว่า การใส่ท่อช่วยหายใจด้วยวิดีโอใช้เวลาเพียง 41.5 วินาที (IQR: 4.2-79.9.) ในขณะที่การใส่ท่อช่วยหายใจด้วย direct laryngoscope ใช้เวลามากกว่า คิดเป็น 45.9 วินาที (IQR: 19.9-105.9) ข้อเสนอแนะสำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจในกลุ่มบุคลากรที่ยังมีประสบการณ์น้อย การเลือกใช้ video laryngoscope น่าจะเพิ่มโอกาสการใส่ท่อช่วยหายใจได้สำเร็จภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด

References

Kurt R, Lukasz S, jacek S, Marek D, Szymon B, Lauretta M, et al. 2019. Comparison of direct and video laryngoscopes during different airway scenarios performed by experienced paramedic: a randomized cross-over manikin study. Biomed Res Int 2020;2020:1-8.

Samankatiwat S. The problems and tips for use of the GlideScope video laryngoscope for endotracheal intubation in the COVID-19 pandemic. Thai J Anesthesiol 2020;46(3):136-9.

Ibinson JW, Ezaru CS, Comican DS, Mangione MP. GlideScope use improves intubation success rates: an observational study using propensity score matching. BMC Anesthesiology 2014;14(1):101.

Ehsan G, Navid D, Hossein R, Jonas A. Simulation-based randomized paired cross-over comparison of direct versus video-assisted laryngoscopy for endotracheal intubation by inexperienced operators. Health Professions Education 2019;5(5):210-17.

Thongmee S, Mingsuan A, Polkhet C, Wongsuk S, Prakobseang K. Development of a clinical nursing practice guideline for preventing of infection during endotracheal intubation in patients with confirmed or suspected COVID-19. Thai J of Nursing 2022;71(3):18-26.

World Health Organization. Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19): interim guidance, 19 March 2020 [Internet]. [cited 2022 Dec 15]. Available from: https:// apps.who.int/iris/handle/10665/331498

Calvin AB, Jarrod M, Michael AG. Pragmatic recommendations for intubating critically ill patients with suspected COVID-19. J Am Coll Emerg Physicians Open 2020;1(2):80-4.

Chongarunngamsang W, Luanpholcharoenchai J, Sriramatr D, Siripokaraks D, Thumrongchot S. Comparing success rate of tracheal intubation by medical students with direct laryngoscope or Glidescope® video-guided laryngoscope with manual-in-line stabilization. Thai J Anesthesiol 2020;46(2):102-6.

Myunju S, Sun joon B, Ki-young L, Hyunjoo K. Comparing McGRATH® MAC, C-MAC®, and Macintosh laryngoscopes operated by medical students: a randomized, crossover, manikin study. Biomed Res Int 2016;2016:1- 8.

Szarpak L, Madziala A, Czekajlo M, Smereka J, Kaserer A, Dabrowski M, et al. Comparison of the UEScope videolaryngoscope with the Macintosh laryngoscope during simulated cardiopulmonary resuscitation: a randomized, cross-over, multi-center manikin study. Medicine 2018;97(36):e12085.

Park SO, Kim JW, Na JH, Lee KH, Lee KR, Hong DY, et al. Video laryngoscope improves the first attemptsuccess in endotracheal intubation during cardiopulmonary resuscitation among novice physicians. Resuscitation 2015;89:188-94.

Szilard R, Dora K, Gabor W, Akos M, Martin R, Matyas R, et al. Comparison of Vividtrac, Airtraq, King Vision, Macintosh laryngoscope and a custom-made video laryngoscope for difficult and normal airways in mannequins by novices. BMC Anesthesiology 2017;17:1-6.

Tyron M, Benjamin DW. A comparison of direct laryngoscopy to video laryngoscopy by paramedic students in manikin-simulated airway management scenarios. African J Emerg Med 2017;7(4):183-8.

Ludwin K, Bialka S, Czyzewski L, Smereka J, Dabrowski M, Dabrowska A, et al. Video laryngoscope forendotracheal intubation of adult patient with suspected confirmed COVID-19: a systematic review and meta-analysis of RCT. Disaster & Emergency Med J 2020; 5(2):85-97.

Wim B, Mark G.V.V, Michael H. J. V, Albert V, Esther M. M. VL. First attempt success of video direct laryngoscopy for endotracheal intubation by ambulance nurses: a prospective observational study. Eur J Trauma Emerg Surg 2020;46:1039-45.

Arulkumaran N, Lowe J, Ions R, Mendoza M, Bennett V, Dunser MW. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for emergency orotracheal intubation outside the operating room: a systematic review and meta-analysis. Br J Anesth 2018;120(4):712-24.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-29