การเบียดกันจนเสียชีวิต: บทเรียนจากโศกนาฏกรรมการรวมตัวของฝูงชน อิแทวอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้แต่ง

  • ธนชาติ หิรัญสมทรัพย์ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

DOI:

https://doi.org/10.14456/jemst.2022.17

คำสำคัญ:

การป้องกันการเบียดกันจนเสียชีวิต, การควบคุมฝูงชน, การเบียดกันตาย

บทคัดย่อ

การเกิดเหตุการณ์ฝูงชนเบียดกันในเทศกาลวันฮาโลวีน ในย่านอิแทวอน ประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2022 มีผู้เสียชีวิตถึง 158 ราย จัดว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของปี หลังจากที่งดการจัดงานเทศกาลในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มานานถึง 2 ปี ทำให้ประชาชนมารวมตัวกันตามงานรื่นเริงหรืองานเทศกาลต่างๆ มากกว่าปีที่ผ่านๆ มาเป็นจำนวนมาก เมื่อเกิดการรวมตัวของฝูงชนจำนวนมากและขาดการวางแผนจัดการความปลอดภัยให้แก่ฝูงชนจึงทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเบียดกันตาย นอกจากนี้เหตุการณ์ฝูงชนเบียดกันจนเสียชีวิตได้เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งในอดีตสร้างความสูญเสียให้แก่ชีวิตเป็นจำนวนมาก ถือเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและบริหารจัดการฝูงชน จากงานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศต่างชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ฝูงชนเบียดกันจนเสียชีวิตสามารถป้องกันได้เพียงมีการวางแผนการจัดการฝูงชนที่เหมาะสม ซึ่งเอกชนและภาครัฐควรให้ความสนใจในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเช่นนี้ขึ้นอีก บทความนี้ได้รวบรวมความรู้จากงานวิจัย คู่มือ บทความทางวิชาการ ที่เผยแพร่ไว้ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดเหตุฝูงชนเบียดกันจนเสียชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเบียดกันจนเสียชีวิต รวบรวมสถานการณ์จากทั่วโลกและประเทศไทย กลไกการบาดเจ็บและเสียชีวิต แนวทางป้องกันและจัดการฝูงชนเบื้องต้นที่ได้มาตรฐาน รวมถึงวิธีการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฝูงชนเบียดกัน 

References

Wikipedia. Seoul Halloween crowd crush [Internet]. 2022 [cited 2022 Nov 13]. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seoul_Halloween_crowd_crush&oldid=1126988796

The Straits Times. Questions raised about lax crowd control as South Koreans mourn crowd crush tragedy [Internet]. [cited 2022 Nov 9]. Available from: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/questions-raised-about-lax-crowd-control-as-south-koreans-mourn-crowd-crush-tragedy

Wikipedia. Crowd collapses and crushes [Internet]. 2022 [cited 2022 Nov 11]. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crowd_collapses_and_crushes&oldid=1122732869

Nolan JP, Soar J, Cary N, Cooper N, Crane J, FeganEarl A, et al. Compression asphyxia and other clinicopathological findings from the Hillsborough Stadium disaster. Emerg Med J 2021;38(10):798–802.

National Association of Emergency Medical Technicians, editor. PHTLS: prehospital trauma life support. 9thedition. Burlington, Massachusetts: Jones & Bartlett Learning; 2020.

Wikipedia. List of fatal crowd crushes [Internet]. 2022 [cited 2022 Nov 11]. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_fatal_crowd_crushes&oldid=1125516068#cite_note-3

Dickie JF. Major crowd catastrophes. Saf Sci 1995; 18(4):309–20.

The Standard. ‘โศกนาฏกรรมตากใบ’ แผลใหญ่ที่คนในพื้นที่ไม่เคยลืม และคนผิดไม่เคยถูกลงโทษ [อินเทอร์เน็ต]. 2022 [สืบค้นเมื่อ 13 พ.ย. 2565]. แหล่งข้อมูล: https://thestandard.co/tak-bai-incident/

MGR Online. แย่ง “จตุคาม” เหยียบกันตาย 1 ศพ ตร. เตรียมแจ้งข้อหาเจ้าอาวาสวัด [อินเทอร์เน็ต]. [สืบค้นเมื่อ 12 พ.ย. 2565]. แหล่งข้อมูล: https://mgronline.com/daily/detail/9500000040963

Still GK. Crowd problems [Internet]. [cited 2022 Nov 12]. Available from: https://www.gkstill.com/CV/PhD/Chapter2.html

Fruin JJ. The causes and prevention of crowd disasters. Amsterdam: Elsevier Science Publishers; 1993;

Football Licensing Authority, Department for Culture, Media and Sport. Guide to safety at sports grounds. 5th ed. London: the Stationery Office; 2008.

Bigda K. Strategies for crowd management safety [Internet]. [cited 2022 Nov 11]. Available from: https://www.nfpa.org/News-and-Research/Publications-and-media/Blogs-Landing-Page/NFPA-Today/Blog-Posts/2021/05/20/Strategies-for-Crowd-Management-Safety

World Health Organization. Public health for mass gatherings: key considerations [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2015.

อนุชา เศรษฐเสถียร. การเตรียมพร้อมและจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รับสถานการณ์ประชาชนรวมกลุ่ม:กรณีศึกษางานพระบรมศพ พ.ศ. 2559-2560. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย. 2565;2(1):98–110.

The Straits Times. What to do if you find yourself in a crowd crush [Internet]. 2022 [cited 2022 Nov 14]; Available from: https://www.straitstimes.com/asia/what-to-do-if-you-find-yourself-in-a-crowdcrush?utm_medium=social&utm_source=telegram&utm_campaign=sttg

Moussaid M. Ten tips for surviving a crowd crush [Internet]. [cited 2022 Nov 14]. Available from: http://theconversation.com/ten-tips-for-surviving-a-crowdcrush-112169

Drury J, Cocking C, Reicher S. Everyone for themselves? A comparative study of crowd solidarity among emergency survivors. Br J Soc Psychol 2009;48(3):487–506.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-28