ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-11-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ